Is een zzp-er wel of geen ondernemer?

Nog steeds verschijnen er nieuwe rechterlijke uitspraken over het wel of geen ondernemer zijn. Dit is van groot belang, mede door de afschaffing van de VAR. Tweemaal geen ondernemer. Zeer recentelijk kreeg een tweetal zorgverleners bij verschillende belastingrechters te horen dat de felbegeerde status van ondernemer niet voor hen was weggelegd. Het is nuttig om van deze…

Geldverspilling in gemeenten door leegstand

Tijdens de in de afgelopen jaren door het Branchecentrum gehouden overlegbijeenkomsten met gemeentelijke afdelingen vastgoedbeheer is een schokkend beeld naar voren gekomen. Veel gemeenten blijken met dezelfde problemen te worstelen als het gaat om leegstand in (school)gebouwen. Maar oplossingen worden in de weg gestaan door een groot aantal oorzaken. Door hinderlijke regels en procedures. Door…

Het Branchecentrum adviseert zzp-ers: verenig je, bijvoorbeeld via zzp Nederland.

De organisatiegraad onder zzp-ers is nog steeds veel te laag, zo bleek uit onderzoek dat het Branchecentrum al in 2016 verrichtte. In Nederland zijn inmiddels anderhalf miljoen mensen (noodgedwongen) zzp-er geworden maar slechts 50.000 tot 70.000 hebben zich georganiseerd in een vereniging. Het Branchecentrum beveelt Nederlandse zzp-ers van harte aan om zich aan te sluiten…